Přihlášení do aplikací

 

Přihlášení do aplikací

Do aplikací se lze přihlásit několika způsoby. Po výběru konkrétní aplikace se zobrazí všechny způsoby přihlášení, které jsou pro vybranou aplikaci dostupné.

V případě aplikace Služba sledování změn záleží způsob přihlášení také na tom, zda je zákaznický účet zřízen fyzické nebo právnické osobě a na datu jeho zřízení. Fyzické osoby, které si zřídily službu po 6.11.2020, se mohou přihlašovat výhradně pomocí Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – Identita občana (netýká se cizinců). Fyzické osoby, které měly zřízen účet před tímto datem, se zatím mohou přihlašovat nadále dlaždicí „Účet Služby sledování změn“ pomocí přihlašovacích údajů získaných při zřízení služby, ale doporučujeme jim přejít také na přihlašování prostřednictvím portálu Identita občana.

Právnické osoby a cizinci se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů získaných při zřízení služby.

Přihlášení přes portál Identita občana

Přihlášení do aplikace prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (Identita občana) se spustí stiskem tlačítka ”Přihlásit se“, které se nachází na dlaždici „Národní bod pro identifikaci a autentizaci“.

Po stisknutí tlačítka dojde k přesměrování uživatele na portál Identita občana, kde si uživatel vybere, pomocí jakého autentizačního prostředku/způsobu chce přihlášení provést.

Více informací o přihlašování prostřednictvím portálu Identita občana a seznamu autentizačních prostředků/způsobů, kterými se lze prostřednictvím tohoto portálu přihlásit, lze získat na informačních stránkách portálu Identita občana.

V případě problémů s přihlášením prostřednictvím portálu Identita občana, před komunikací s uživatelskou podporou ČÚZK, je nejprve nutné zkontrolovat, zda chyba skutečně nastává na stránkách ČÚZK (v adresním řádku prohlížeče je zobrazena adresa s doménou končící na „cuzk.cz“). Pokud chyba nastává na jiných stránkách (např. identitaobcana.cz), je nutné komunikovat s uživatelskou podporou provozovatele příslušných stránek.

Přihlášení přes účet aplikace

Tato volba přihlášení je možná pouze u některých aplikací a v případě aplikace Služba sledování změn bude přihlašování pro účty fyzických osob ukončeno k 31.12.2021. Poté se budou moci přihlásit tito uživatelé pouze přes portál Identita občana a tento způsob přihlášení bude určen jenom pro právnické osoby a cizince.

Přihlášení do aplikace přes uživatelský účet proběhne po zadání přihlašovacího jména a hesla stiskem tlačítka “Přihlásit se“ (nebo stisknutím klávesy Enter).

Pokud uživatel třikrát zadá v přihlašovacích údajích nesprávné heslo, dojde k dočasnému uzamčení uživatelského účtu. Systém odešle zprávu s informací o dočasném zablokování uživatele a čase, kdy bude účet odemčen.

Odkaz “Obnovit zapomenuté heslo / vytvořit heslo“ slouží pro obnovu zapomenutého hesla nebo pro jeho vytvoření při prvním přihlášení.

Druhý krok přihlášení

Pokud je u účtu aktivní dvoufaktorová autentizace (2FA) zobrazí se pole pro zadání kódu z autentizační aplikace / kódu zaslaného v SMS zprávě.

Zadejte ověřovací kód vygenerovaný Vaší autentizační aplikaci

Do pole zadejte jednorázový šestimístný číselný ověřovací kód, který vygenerovala Vaše autentizační aplikace, která je spárovaná s účtem ke kterému se přihlašujete.

Pokud máte aktivní zároveň dvoufaktorovou autentizaci s ověřením pomocí kódu zaslaného v SMS, můžete využít alternativní způsob ověření kliknutím na “Ověření pomocí SMS zprávy“.

Zadejte kód zaslaný ve zprávě

Do pole zadejte jednorázový šestimístný ověřovací kód, který Vám byl zaslán v SMS zprávě na kontaktní telefon, který máte nastavený na stránce “Můj účet“ dané aplikace.

Pokud máte problém s doručením SMS zprávy, můžete si nechat odeslat nový kód v SMS kliknutím na “Odeslat novou ověřovací zprávu“.

Pokud máte aktivní zároveň dvoufaktorovou autentizaci s ověřením pomocí autentizační aplikace, můžete využít alternativní způsob ověření kliknutím na “Ověření pomocí autentizační aplikace“.

Přihlásit se

Po zadání kódu klikněte na tlačítko “Přihlásit se“ a pokud byl zadaný kód v pořádku, zobrazí se úvodní obrazovka aplikace.