Přihlášení do aplikací

 

Přihlášení do aplikací

Do aplikací se lze přihlásit několika způsoby. Po výběru konkrétní aplikace se zobrazí všechny způsoby přihlášení, které jsou pro vybranou aplikaci dostupné.

V případě aplikace Služba sledování změn záleží způsob přihlášení také na tom, zda je zákaznický účet zřízen fyzické nebo právnické osobě a na datu jeho zřízení. Fyzické osoby, které si zřídily službu po 6.11.2020, se mohou přihlašovat výhradně pomocí Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz (netýká se cizinců). Fyzické osoby, které měly zřízen účet před tímto datem, se zatím mohou přihlašovat nadále dlaždicí „Účet Služby sledování změn“ pomocí přihlašovacích údajů získaných při zřízení služby, ale doporučujeme jim přejít také na přihlašování prostřednictvím eidentita.cz.

Právnické osoby a cizinci se přihlašují pomocí přihlašovacích údajů získaných při zřízení služby.

Přihlášení přes eidentita.cz

Přihlášení do aplikace prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci eidentita.cz se spustí stiskem tlačítka ”Přihlásit se“, které se nachází na dlaždici „eidentita.cz – Národní bod pro identifikaci a autentizaci“.

Po stisknutí tlačítka dojde k přesměrování uživatele na portál eidentita.cz, kde si uživatel vybere, pomocí jakého autentizačního prostředku/způsobu chce přihlášení provést.

Více informací o přihlašování prostřednictvím eIdentita.cz a seznamu autentizačních prostředků/způsobů, kterými se lze prostřednictvím eidentita.cz přihlásit, lze získat na informačních stránkách eidentita.cz.

V případě problémů s přihlášením prostřednictvím eidentita.cz, před komunikací s uživatelskou podporou ČÚZK, je nejprve nutné zkontrolovat, zda chyba skutečně nastává na stránkách ČÚZK (v adresním řádku prohlížeče je zobrazena adresa s doménou končící na „cuzk.cz“). Pokud chyba nastává na jiných stránkách (např. eidentita.cz), je nutné komunikovat s uživatelskou podporou provozovatele příslušných stránek.

Přihlášení přes účet aplikace

Tato volba přihlášení je možná pouze u některých aplikací a v případě aplikace Služba sledování změn pouze pro zákaznické účty fyzických osob zřízené do data 06.11.2020 a pro zákaznické účty právnických osob a cizinců.

Přihlášení do aplikace přes uživatelský účet proběhne po zadání přihlašovacího jména a hesla stiskem tlačítka “Přihlásit se“ (nebo stisknutím klávesy Enter).

Pokud uživatel třikrát zadá v přihlašovacích údajích nesprávné heslo, dojde k dočasnému uzamčení uživatelského účtu. Systém odešle zprávu s informací o dočasném zablokování uživatele a čase, kdy bude účet odemčen.

Odkaz “Obnovit zapomenuté heslo / vytvořit heslo“ slouží pro obnovu zapomenutého hesla nebo pro jeho vytvoření při prvním přihlášení.