Volba aplikace

Zvolte aplikaci, do které se chcete přihlásit.
Ikona aplikace

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje nahlížet na vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále na informace o stavu řízení vedených katastrálními úřady.
Ikona aplikace

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Aplikace slouží jako průvodce při přípravě návrhu na vklad podle zákona 256/2013 Sb. Aplikace provádí uživatele jednotlivými kroky návrhu na vklad a po vyplnění položek sestaví dokument ve formátu PDF, který lze stáhnout a podat jako návrh na vklad.
Ikona aplikace

Služba sledování změn

Služba sledování změn informuje oprávněnou osobu o změnách zápisů v katastru nemovitostí. Informace jsou zasílány na žádost jedním z distribučních kanálů (datovou schránkou, e-mailem, SMS).
Ikona aplikace

Dálkový přístup do KN pro neregistrované uživatele

Aplikace umožňuje získat vybrané údaje katastru v elektronické podobě. Úhrada je realizovaná online platbou a výstupy jsou ihned po zaplacení připraveny ke stažení. Pro zakoupení některých výstupů je vyžadováno přihlášení, ale na rozdíl od Dálkového přístupu do KN není nutná předchozí registrace.
Ikona aplikace

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje registrovaným uživatelům získávat vybrané údaje katastru nemovitostí.
Ikona aplikace

Správa uživatelů Dálkového přístupu do KN

Aplikace umožňuje registrovaným uživatelům v roli administrátorů spravovat uživatelské účty aplikace Dálkový přístup.