Volba aplikace

Zvolte aplikaci, do které se chcete přihlásit.
Ikona aplikace

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje nahlížet na vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále na informace o stavu řízení vedených katastrálními úřady.
Ikona aplikace

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Aplikace slouží jako průvodce při přípravě návrhu na vklad podle zákona 256/2013 Sb. Aplikace provádí uživatele jednotlivými kroky návrhu na vklad a po vyplnění položek sestaví dokument ve formátu PDF, který lze stáhnout a podat jako návrh na vklad.
Ikona aplikace

Služba sledování změn

Služba sledování změn informuje oprávněnou osobu o změnách zápisů v katastru nemovitostí. Informace jsou zasílány na žádost jedním z distribučních kanálů (datovou schránkou, e-mailem, SMS).
Ikona aplikace

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje registrovaným uživatelům získávat vybrané údaje katastru nemovitostí.
Ikona aplikace

Správa uživatelů Dálkového přístupu do KN

Aplikace umožňuje registrovaným uživatelům v roli administrátorů spravovat uživatelské účty aplikace Dálkový přístup.